Dr. Geerten M.M. Michielse
Articles (most recent):
Dr. Geerten M.M. Michielse
Senior Counsel (Fiscal Law)
International Monetary Fund, Washington DC

De BRK en extraterritoriale heffing, NTFR Beschouwingen, januari 2010/3
Belastinghervormingen in het Midden-Oosten, Forfaitair, juni 2009
Grensoverschrijdende ondernemingsverliezen, NTFR Beschouwingen, maart 2009/13
De Europese Moeder-dochterrichtlijn t/m uitgekeerde winsten, bronbelastingen en
belasting-kredieten
, NTFR Beschouwingen, juni, 2008/31
De vaste inrichting, in: NTFR Beschouwingen, september 2007/35
Een toekomstige Europese vennootschapsbelasting?, column in: Belastingbrief, juli
2007, nr. 7
Topsport gesubsidieerd? Artikel 17 OESO een anachronsime?, in: NTFR
Beschouwingen, mei 2007/19
Duitse stichtingen en verenigingen - een rechtsvergelijking in: Stichting & Vereniging,
December 1998, No. 12
De buitenlandse compenserende heffingsgrondslag: een bananenschil? in: Weekblad
voor fiscaal recht, nr. 1996/6186
Wetsvoorstel uitholling belastinggrondslag. Een gemiste kans in: FED fiscaal weekblad,
1996/433

International Tax Magazines:

EU Harmonization – An Obstacle for New Initiatives in Drafting Corporate Income Tax
Systems in: National Tax Association - Proceedings of the 95th Annual Conference in
Orlando, Florida (Washington DC, 2003).
Jurisdictional Criteria and New Member States in: Rivista di Diritto Tributario
Internazionale 2001 (also published in European Tax Review 4/2002).
Treaty Aspects of Thin Capitalization in: Bulletin for International Fiscal Documentation,
Volume 51, 1997, No. 12
Anti-Avoidance Provisions in the EC Directives in: The EC Tax Journal, Volume 2,
1997, Issue 2
Netherlands - Changes in the Deductibility of Interest in: European Taxation, Volume 37,
1997, No. 8
Thin capitalization - the IFA congress resolution (a commentary) in: Bulletin for
International Fiscal Documentation, Volume 50, 1996, No. 10
Zur Regelung der Gesellschafter-Fremdfinanzierung in EU-Mitgliedstaaten und in
Doppelbesteuer-ungsabkommen
in: Steuer und Wirtschaft, Heft 4/1994
Tax Law in a United Germany in: Tilburg Foreign Law Review, Volume 1, No. 2